Voor wie

Voor iedereen die een groot verlies heeft te verwerken. Ieder verlies veroorzaakt rouw. Hoe groter de betekenis van het verlies, hoe groter ook de rouw. Een naaste aan de dood verliezen en het verlies van de eigen gezondheid veroorzaakt over het algemeen de meeste rouw.

Begeleiding kan helpen als je je in 1 of meerdere van onderstaande symptomen herkent:

  • Als je zodanig rouwgevoelens ervaart, dat je wordt belemmerd in je dagelijks functioneren.
  • Als je nog erg bezig bent met het geleden verlies, terwijl de omgeving steeds minder aandacht hiervoor heeft.
  • Als je last hebt van verdriet, boosheid, schuld, angst, somberheid of je eenzaam voelt in je rouwproces
  • Je veel stress hebt, je weinig eetlust hebt en/of slecht slaapt.
  • Vermoeid bent en nergens zin in hebt.
  • Wanneer je behoefte hebt om te praten met een deskundige buitenstaander.
  • Je behoefte hebt aan handvatten om met het verlies om te gaan.
  • Bij het overlijden van een naaste wordt vaak het hele familiesysteem geactiveerd. Wanneer dit een voor jouw “ongezond” systeem is en je het moeilijk vindt om je hierin te handhaven kan hulp hierbij wenselijk zijn.
  • Wanneer je in je jeugd een ouder hebt verloren en daar nu (soms tientallen jaren later) last van krijgt.  Dit heet Verlaat verdriet. Ook hiervoor kan psychologische zorg helpend zijn.

Reacties zijn gesloten.